Solució 30 de gener

tornar
Perquè es van mirar un a l'altre. El que té la cara neta, veu a l'altre amb la cara bruta i es renta la cara, però el que té la cara bruta veu a l'altre amb la cara neta i no es renta la cara.

cara bruta

Calendari

 

Enunciat