30 de gener

tornar
Dues persones surten per una xemeneia, un té la cara bruta i l'altre la té neta.
La persona que va sortir amb la cara neta la es va rentar la cara i el que va sortir amb la cara bruta no. Per què?
 
 

cara bruta

Calendari

 

Solució