Solució 17 de gener

tornar
Converteix la construcció d'a dalt en la de baix movent solament dues monedes.

monedas

Calendari

 

Enunciat