17 de gener

tornar
Transforma la construcció de la part de dalt en la de baix movent només dues monedes.
 
 

monedas1

Calendari

 

Solució