Solució 20 de desembre

tornar
En una any hi ha 52 setmanes.
Atès que en cada setmana hi ha 1 dissabte 1 diumenge, en un any tindrem 104 dies que seran dissabte o diumenge. Per tant, en 10 anys hi haurà 1040 que seran dissabte o diumenge.
1040 dies són 2 anys i 310 dies. És a dir, 2 anys i 10 mesos.
Per tant si no comptem dissabtes i diumenges la noia tindrà 7 anys i 2 mesos.

nena

Calendari

 

Enunciat