20 de desembre

tornar
Quants anys tindria una noia de 10 anys si no expliqués els dissabtes i diumenges?

nena

Calendari

 

Solució