Solució 9 d'abril

tornar
Són quatre persones: el pare i la mare que són germans, que caminen amb els seus fills, per tant un oncle i una tia, i els fills són cosins, una noia i un noi. Pel que amb quatre persones se satisfan totes les condicions.

foto

Calendari

 

Enunciat