9 d'abril

tornar
En un restaurant un home encarrega que li reservin una taula per sopar diverses persones que són: Un pare, una mare, un oncle, una tia, un fill, una filla i dos cosins. Quin és el nombre mínim de persones que poden assistir perquè es compleixi tot l'anterior?
 

foto

Calendari

 

Solució