Mètode d'El quinzet pel tractament del càlcul.

Sèries de rapidesa de càlcul mental.
tornar
Sèries d'Habilitats de càlcul. Sèries d'Habilitats de càlcul. Condicions per obtenir aquest materials
Problemes de càlcul global Estimació numérica.
Sèries de càlcul analític
Sèries d'Habilitats de càlcul
Targetes de rapidesa de càlcul mental.
NOMÉS ENVIAREM MATERIALS A LES ADRECES ELECTRÒNIQUES DE LES ESCOLES