Geometria

Clica a un del costats del rectangle que hi ha a la pantalla i arrossega'l . Quina és la figura amagada?
• Amb el botó vermell podràs saber quina és la figura amagada.
• Amb le bóto groc podràs canviar de figura.

©2006 lluís segarra