14 de novembre

tornar
En Manuel vol repartir uns llibres entre els seus fills. Ho pot fer donant-ne 1 al més petit, 2 al segon, 3 al tercer ...
Una altra manera de repartir-los seria donant-ne 7 a cada un d'ells.
Quants fills i quants llibres té en Manuel?

nens

Calendari

 

Solució