Solució 21 de març

tornar
Dir-li que es baixi de la taula i s'assegui en una cadira.

cambrer

Calendari

 

Enunciat