20 de març

tornar
Van tres persones pel carrer, dues altes i una més baixa. Si una de les dues més altes porta un paraigua, quina de les altres dues es mulla més?

amics

Calendari

 

Solució