Solució 19 de març

tornar
En Pau és nebot d'en Pere, perquè Pere i el pare d'en Pau són germans.

germans

Calendari

 

Enunciat