18 de març

tornar
Si no saps nedar i caus a l'aigua, en el mar i en un lloc profund, què és el primer que fas?

platja

Calendari

 

Solució