Solució 15 de març

tornar
Cent euros, doncs cada meló val un euro.

melons

Calendari

 

Enunciat