Solució 14 de març

tornar
Excepte sumant-los, de qualsevol altra forma. Exemple: posant-los un al costat de l'un altre és 33, multiplicant-los és 9, restant-los és zero,...

tre i tres

Calendari

 

Enunciat