5 de març

tornar
El doble de la meitat d'un nombre és 4.
Quin és aquest nombre?

4

Calendari

 

Solució