1 de març

tornar
Un professor va posar el rellotge per aixecar-se a les 8:00h i es va aixecar a les 7:00h.
Quantes hores va dormir?
 
 

professor

Calendari

 

Solució