28 de gener

tornar
Quina part del triangle gran està ombrejat?
 
 

triangle

Calendari

 

Solució