Solució 24 de gener

tornar
El pollastre: l'ou abans de néixer i després de mort, a gust del consumidor.

ous

Calendari

 

Enunciat