Solució 22 de gener

tornar
Si suposem que en el llac hi havia 25 ànecs, les diferències dels altres resultats serien 2, 3 i 6 però això contradiu l'enunciat.
Si suposem que en el llac hi havia 27 ànecs, les diferències entre el valor real i el donat pels amics serien: 2, 1 i 4 que coincideix amb el que ens diu l'enunciat.
En el cas en què en el llac hi hagués 28, les diferències serien 3, 1, 3 que tampoc coincideix amb l'enunciat. Finalment, si en el llac hi hagués 31 ànecs, les diferències seria de 6, 4 i 3 ànecs la qual cosa tampoc coincideix amb l'enunciat.

anecs

Calendari

 

Enunciat