Solució 14 de gener

tornar
En Bru està en la cadira número 3.
En Bru no està al costat d'en Carles.
L'Andreu no està entre en Bru i en Carles.
Per tant, en David està assegut en la cadira número 2.

dia14

Calendari

 

Enunciat