Solució 11 de gener

tornar
Són les 6 de la tarda.
Aleshores han passat 18 hores i queden 6. Per tant queda una tercera part de les hores que ja han passat.

reloj

Calendari

 

Enunciat