Solució 9 de gener

tornar
Com a mínim tenen 6 fills o filles, 3 fills i 3 filles.

familia

Calendari

 

Enunciat