19 de desembre

tornar
Divideix el seg├╝ent quadrat en altres 6 quadrats.

cuadrado

Calendari

 

Soluci├│