11 de desembre

tornar
Si una maó pesa un quilo més mig maó, quant pesa maó i mig?

radrillo

Calendari

 

Solució