Solució 3 de desembre

tornar
1 dàlmata.

dalmates

solucio

Calendari

 

Enunciat