26 d'abril

tornar
És un número de tres xifres.
La xifra de les desenes és igual al doble de la corresponent a les unitats.
La suma de totes les seves xifres és igual a 11.
És més gran que 200.
És més petit que 300.

numeros

Calendari

 

Solució