25 d'abril

tornar
Un home en morir deixa una fortuna d’onze xifres a repartir en parts iguals entre els seus tres fills. Les xifres desordenades d’aquesta quantitat són:
0 0 0 1 2 3 5 6 7 9 9
El notari treu la seva calculadora per esbrinar quina quantitat li tocava a cadascú i els diu:
- arrodonint els decimals, a cadascú li toca...
- Un moment!
Va dir un dels germans.
- Vostè fa trampa!
Com va descobrir que el notari feia trampa?

numeros

Calendari

 

Solució