Solució 24 d'abril

tornar
En Tomàs el més alegre i en Robert el que menys.

dibuix

Calendari

 

Enunciat