12 d'abril

tornar
En un autobús viatgen dues joves la Martina i la Clara, les mares de la Martina i de la Clara, les ties de la Martina i de la Clara, a més la conductora i l'ajudant. Quantes persones viatgen, com a mínim, en l'autobús?
 

autobus

Calendari

 

Solució