4 d'abril

tornar
En tres recipients iguals es poden dipositar en total 27 litres de líquid. Quants litres es poden guardar en 12 recipients com aquests?
 
 

garrafa

Calendari

 

Solució